Mwynhad mwynhad Parch parch Dysgu dysgu Profiadau profiadau Cymreictod

Llanrwst

Croeso i Ysgol Bro Gwydir

Prif nod yr ysgol yw sicrhau y caiff holl ddisgyblion yr ysgol y cyfle i ddatblygu hyd eithaf eu gallu gan feithrin agweddau a rhannu profiadau fydd yn gosod sylfaen gadarn i’w bywydau fel oedolion.

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir, Heol Watling, Llanrwst, Conwy, LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk
[e] swyddfa@brogwydir.conwy.sch.uk

Buddsoddwr Mewn Pobl
Ysgolion Iach
Eco Ysgolion
Q

© 2022 Ysgol Bro Gwydir. Gwefan gan Delwedd