Mwynhad mwynhad Parch parch Dysgu dysgu Profiadau profiadau Cymreictod

Cyngor ECO

Cyngor Eco Ysgol Bro Gwydir 2021-2022

Mae pob blwyddyn o flwyddyn 2 hyd at flwyddyn 6 wedi ethol cynrychiolydd i eistedd ar yr Eco Bwyllgor. Mae ganddynt rôl bwysig yn hybu ein hysgol i fod yn wyrdd. Aelodau Cyngor Eco Ysgol Bro Gwydir sy’n cynrychioli llais ein disgyblion. Maen nhw'n ddinasyddion egwyddorol gwybodus sy'n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd. Rydym yn cyfarfod o leiaf unwaith bob hanner tymor i gael trafodaethau ynglyn â beth sydd angen i ni fel cyngor weithio arno ond hefyd i godi ymwybyddoaeth o’r angen i ofalu am ein amgylchedd a’n byd. Mae’r Cyngor Eco yn trefnu nifer o ddigwyddiadau a gweithagreddau ar gyfer yr ysgol gyfan. Nid yn unig hynny maen’t yn cael y cyfle i gynnal gwasanaeth ysgol gyfan er mwyn rhannu y syniadau.

Aelodau:

 • aelod-1
 • aelod-2
 • aelod-3
 • aelod-4
 • aelod-5
 • aelod-6

Ein Targedau y flwyddyn yma:

 • Lleihau sbwriel di-angen
 • Arbed Ynni – cofio diffodd trydan
 • Ailddefnyddio , lleihau ac ailgylchu
 • Arbed y defnydd o ddŵr
 • Hybu dysgwyr i fod yn unigolion iach a lleihau defnydd o geir
 • Dinasyddiaeth Fyd Eang
 • Tir yr ysgol – plannu planhigion

Eco God yr Ysgol:

 • eco-god
Buddsoddwr Mewn Pobl
Ysgolion Iach
Eco Ysgolion
Q

© 2022 Ysgol Bro Gwydir. Gwefan gan Delwedd