Mwynhad mwynhad Parch parch Dysgu dysgu Profiadau profiadau Cymreictod

Cyngor Ysgol

Croeso i dudalen Y Cyngor Ysgol, Ysgol Bro Gwydir

Beth yw cyngor ysgol?

Grwp o ddigyblion yw cyngor ysgol, wedi’u hethol gan eu cyd-ddisgyblion i gynrychioli eu barn a chodi materion gydag uwch-reolwyr a llywodraethwyr yr ysgol. Gall cyngor yr ysgol hefyd gymryd rhan a threfnu prosiectau ar ran y disgyblion, a chyfrannu at gynllunio yn ogystal a thrafod syniadau ar sut i weithredu Cynllun Datblygu’r Ysgol orau yn ogystal â chyfrannu barn tuag at gyfarfodydd llywodraethu a phenodiadau staff.
Byddem yn trafod unrhyw faterion sydd wedi codi, syniadau art sut i wella’r ysgol a threfnu unrhyw ddigwyddiadau. Mae’n bosib i chi weld munudau y cyfarfodydd trwy ddilyn y linc i’r blog.

Bydd Cyngor Ysgol Bro Gwydir yn:

 • Lais i holl blant yr ysgol

 • Parhau i wella ein hysgol

 • Helpu cadw’r ysgol yn iach a diogel

 • Helpu’r plant i fod yn ffrindiau

 • Rhoi cyfle i bawb rhannu syniadau

 • Trafod syniadau newydd

 • Casglu arian er mwyn helpu elusennau

 • Trefnu digwyddiadau i gasglu arian tuag at adnoddau newydd i’r ysgol er mwyn hybu iechyd a lles ein disgyblion

 • Y Cyngor Ysgol yw llais ein plant, mae ganddynt yr hawl i drafod a gwneud penderfyniadau er mwyn gwella ein hysgol.

Aelodau 2021-2022

Cadeirydd
Rylan Morris-Roberts

Is-gadeirydd
Ioan Jac/ Mynor Evans

Ysgrifenyddes
Caleb Williams

Aelodau Eraill:
Molly Maria Hoyle, Cara Elena Morris-Roberts, Ella Grace Collins

Beth mae’r Cyngor Ysgol am wneud eleni?

 1. Casglu arian i wahanol elusennau gan gynnwys; plant mewn angen, Ty Gobaith, Diwrnod Siwmper Nadolig, Sports Relief.

 2. Casglu arian tuag at toiledau newydd i adran Iau yr ysgol.

 3. Casglu arian tuag at greu Murlun newydd i ysbrydoli disgyblion yr ysgol.

 4. Cynnal cystadleuaeth er mwyn creu cân/ anthem ysgol.

 5. Cefnogi’r ysgol gyda gweithredu Cwricwlwm Newydd.

 6. Cynnal gweithgareddau wythnos gwrth-fwlio a gwella ffitrwydd ein plant.

 7. Casglu arian ar gyfer ffynon dŵr i’r plant.

.

 

Buddsoddwr Mewn Pobl
Ysgolion Iach
Eco Ysgolion
Q

© 2022 Ysgol Bro Gwydir. Gwefan gan Delwedd