Mwynhad mwynhad Parch parch Dysgu dysgu Profiadau profiadau Cymreictod

Llywodraethwyr

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mrs Delyth Davies

Rhiant Lywodraethwr

Miss Elen Haf Jones
Mrs Elliw Glyn Griffiths
Mrs Janette Yeo
Mr Eurig Williams.

Athro Lywodraethwr

Mr Aron Jones
Mrs Sioned Davies

Llywodraethwr Staff

Mrs Cerri Jones

Is- Gadeirydd

Mrs Janette Yeo

Llywodraethwr AALl

Mr Ian Jenkins
Mr Aaron Wynne
Mrs Esyllt Evans
Llyr Serw ap Glyn

Llywodraethwr Cymuned

Mrs Esyllt Adair
Mr Gerwyn Roberts
Mrs Andria Grove

 

Buddsoddwr Mewn Pobl
Ysgolion Iach
Eco Ysgolion
Q

© 2022 Ysgol Bro Gwydir. Gwefan gan Delwedd