Mwynhad mwynhad Parch parch Dysgu dysgu Profiadau profiadau Cymreictod

Polisïau

Polisi Diogelwch yr Haul - cliciwch yma
Polisi Gwrthfwlio - cliciwch yma
Polisi Iechyd a Diogelwch - cliciwch yma
Anghenion Dysgu Ychwanegol - cliciwch yma
Polisi Bwyd a Ffitrwydd - cliciwch yma
Polisi Cwyno - cliciwch yma
Polisi a Chynllun Cydraddoldeb - cliciwch yma
Polisi Amddiffyn Plant - cliciwch yma
Polisi TGCH ac E ddiogelwch - cliciwch yma
Polisi Gofal Iechyd - cliciwch yma
Polisi Gofal Personol a mynd i’r toiled - cliciwch yma
Polisi Gwisg Ysgol - cliciwch yma
Polisi Diogelu Data - cliciwch yma
Polisi Ymddygiad a Disgyblu - cliciwch yma

 

 

Buddsoddwr Mewn Pobl
Ysgolion Iach
Eco Ysgolion
Q

© 2022 Ysgol Bro Gwydir. Gwefan gan Delwedd