Mwynhad mwynhad Parch parch Dysgu dysgu Profiadau profiadau Cymreictod

Pwy ydi Pwy


Pennaeth

Miss Meinir Jones

Miss Meinir Jones

Dirprwy Bennaeth

Mr Aron Jones

Mr Aron Jones

Dirprwy Bennaeth

Mrs Sioned Sajko

Mrs Sioned Sajko

Mrs Elen Cambridge-Owen

Mrs Elen Cambridge-Owen

Miss Hannah Rowlands

Miss Hannah Rowlands

Mrs Nest Davies

Mrs Nest Davies

Mrs Sarah Parry

Mrs Sarah Parry

Miss Catrin Williams

Miss Catrin Williams

Mr Arfon Lewis

Mr Arfon Lewis

Mr Raymond Williams

Mr Raymond Williams

Mrs Eirian Jones

Mrs Eirian Jones

Llun i ddilyn yn fuan

 

Mr Robert Cumberley

Mrs Ffion Thomas

Mrs Ffion Thomas

Mrs Lois Jones

Mrs Lois Jones

Miss Elen Roberts

Miss Elen Roberts

Llun i ddilyn yn fuan

Delyth Roberts

Llun i ddilyn yn fuan

Sioned Davies

Llun i ddilyn yn fuan

Llinos Rowlands

Mrs Sharron Roberts

Mrs Sharron Roberts

Mrs Gayle Davies

Mrs Gayle Davies

Miss Claire Jones

Miss Claire Jones

Mrs Ann Owen

Mrs Ann Owen

Ms Nerys Huws

Ms Nerys Huws

Mrs Bethan Williams

Mrs Bethan Williams

Mrs Mair Jones

Mrs Mair Jones

Mrs Joanna Snape

Mrs Joanna Snape

Llun i ddilyn yn fuan

Alwen Williams

Mrs Pat Rowlands

Mrs Pat Rowlands

Ms Amanda Dixon

Ms Amanda Dixon

Mrs Megan Court

Mrs Megan Court

Buddsoddwr Mewn Pobl
Ysgolion Iach
Eco Ysgolion
Q

© 2019 Ysgol Bro Gwydir. Gwefan gan Delwedd