Mwynhad mwynhad Parch parch Dysgu dysgu Profiadau profiadau Cymreictod

Pwy ydi Pwy

Mrs Bethan Jones
Pennaeth
Mrs Aron Jones
Dirprwy Bennaeth
Mrs Sioned Sajko
Dirprwy Bennaeth

Athrawon Cyfnod Allweddol 2

Mrs Eirian Jones
Miss Hannah Rowlands
Mrs Bethan Redvers-Jones
Miss Catrin Williams
Mrs Nest Davies
Mrs Elen Owen

Athrawon Cyfnod Sylfaen

Mrs Manon Dafydd
Mrs Llinos Rowlands
Mrs Sioned Davies
Mr Arfon Lewis
Mrs Delyth Roberts
Mrs Lois Jones
Mrs Sarah Parry
Mrs Ffion Thomas

Cymhorthyddion Dysgu

Miss Jodie Stansfield
Miss Alwen Jenkins
Miss Gayle Davies
Mrs Sharron Roberts
Mrs Lynzi Roberts
Mrs Iona Ellis
Mrs Cerri Jones
Mrs Nicola Price
Mrs Anita Wynne
Mrs Bethan Williams
Mrs Elen Hughes
Mrs Ann Owen
Miss Nerys Hughes
Miss Eleri Jones
Mrs Jennifer Cawley
Mss Eirlys Owen
Miss Leah Griffiths
Miss Ceri Jones
Miss Sioned Thomas
Mrs Rhian Evans
Miss Caryl Bolger
Miss Claire Jones
Miss Aimee Snape
Miss Elin Jones

Staff Gweinyddol

Mrs Alwen Williams
Mrs Mair Jones
Mrs Joanna Snape

 

Staff y Gegin a Glanhau

Mrs Megan Court
Miss Amanda Dixon
Mrs Pat Rowlands
Mrs Michaela Lloyd
Miss Gemma Alderton
Mrs Helen Bourne

 

 


Buddsoddwr Mewn Pobl
Ysgolion Iach
Eco Ysgolion
Q

© 2022 Ysgol Bro Gwydir. Gwefan gan Delwedd